Producenci
Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

1. Zaleca się aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazanym jest, aby w obecności kuriera sporządził protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji do Sklep.pevonia.pl. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Klient powinien kierować ewentualną reklamację pisemnie na adres e-mail: info@supernova.com.pl bądź odesłać reklamowany towar wraz z opisem reklamacji i dowodem zakupu (fakturą) na adres: SUPERNOVA Sklep pevonia.pl, ul. Kurpińskiego 9, 05-806 Komorów z dopiskiem „Reklamacja”.

4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

5. Sklep.pevonia.pl może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Sklep.pevonia.pl może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

6. Reklamacja rozpatrywana jest najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji (w prawidłowej postaci i treści umożliwiającej rozpoznanie) przez Sklep pevonia.pl. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.


ZWROTY

1. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Klient będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego można skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik do Regulaminu Sklepu internetowego PEVONIA.

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie konsumentowi Towaru.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Zakupiony towaru należy odesłać na adres wskazany w ust. 1 pkt. 3 Regulaminu Sklepu internetowego PEVONIA, w sposób odpowiadający właściwościom Towaru.

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura).

6. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Prawo od odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku: – Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, – Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia, – w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, – w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

8. Sklep dokonuje w ciągu 14 (czternastu) dni na rzecz Konsumenta zwrotu należności za zwrócony Towar oraz innych uiszczonych płatności, w tym zwykłych kosztów dostarczenia Towaru przy wykorzystaniu najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez SUPERNOVA.

9. Sklep.pevonia.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. W przypadku płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek karty lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przy odbiorze zwrot należności nastąpi w drodze pocztowego przekazu pieniężnego na adres wskazany przez Konsumenta na formularzu kontaktowym. Za wyraźną zgodą Konsumenta zwrotu można dokonać w inny sposób, który nie wiąże się dla Konsumenta z dodatkowymi kosztami.

10. Sklep pevonia.pl zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.

11. Sklep pevonia.pl zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Konsumenta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

12. Koszt odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument, zgodnie z ust. III pkt. 5 Regulaminu Sklepu internetowego PEVONIA.

WAŻNE: Prosimy o dokładne zapakowanie i zabezpieczenie przesyłki. Sklep pevonia.pl nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem!

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl